معرفی آزمون
مجتمع آموزشی رهیار در نظر دارد با برگزاری المپیاد علمی رهیار فرصتی را برای دانش آموزان سراسر کشور ایجاد کند تا این عزیزان با شرکت در این المپیاد که از استانداردهای ملی برخوردار است خود را در یک جامعه آماری گسترده بسنجند و با معیاری واقعی و قابل تأمل نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و خود را برای المپیادهای علمی کشوری آماده نمایند.
• جدول اطلاعات آزمون:
ردیف موضوع شرح
1 زمان برگزاری آزمون جمعه 96/11/27 ساعت 9 صبح
2 مهلت ثبت نام سه شنبه 96/11/10 تا دوشنبه 96/11/23
3 محتوای آزمون درس های ریاضی و علوم (مطابق دفترچه پیوست)
4 شرایط دانش آموزان شرکت کننده دانش آموزان پایه های هشتم و نهم
5 سوالات آزمون تستی 5 گزینه ای
6 شرط رتبه بندی مدارس شرکت حداقل 10 نفر از دانش آموزان مدرسه در آزمون
7 هزینه برگزاری آزمون 20000 تومان برای هر دانش آموز
8 نحوه ثبت نام در آزمون از طریق وب سایت مجتمع آموزشی رهیار به نشانی www.rahyar.com
9 حوزه برگزاری آزمون مدارس پسرانه تهران مجتمع آموزشی رهیار
10 حوزه برگزاری آزمون مدارس شهرستان ها و مدارس متقاضی حوزه آزمون مدرسه محل تحصیل
11 طراحان سوال جمعی از مدال آوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی
اطلاعات تکمیلی ثبت نام المپیاد علمی رهیار را در دفترچه آزمون ببینید.
بنر المپیاد رهیار


دانش آموزان گرامی، به منظور ورود به سیستم، از این بخش استفاده نمایند.

ورود به سیستم      ثبت نام


دانلود دفترچه آزمون